Болест на Coats

Болест на Coats – клиничен случай

Въведение

Болестта на Coats е рядко, в около 90% от случаите едностранно, идиопатично очно заболяване. Характеризира се с телеангиектатично и аневризмално променени ретинални кръвоносни съдове и прогресираща интра- и субретинална ексудация, която може да доведе до ексудативно отлепване на ретината. Симптомите най-често се проявяват в напредналите стадии.

Касае се за момче на 10 годишна възраст, родено на термина 40 г.с. с тегло 3500 гр. от първа нормално протекла бременност. Детето не е проследявано до този момент от офталмолог, поради липса на каквито и да е оплаквания. От анамнезата става ясно, че бащата забелязал на снимка „светене“ на дясното му око (ДО).

Зрителната острота е както следва: VOD=0,03 с нагаждане, VOS = 1.0. В I-ва позиция се наблюдава ъгъл +15° по Хиршберг есотропия на ДО, като същото не задържа фиксация при cover тест. Окуломоториката е съхранена, със запазена подвижност във всички посоки. Биомикроскопията не разкрива патологична находка в предния очен сегмент на двете очи, с изключение на левкокория на ДО. При изследване на ЗОС(заден очен сегмент) ДО се наблюдават характерните за болестта – интраретинални ексудати с ексудативно надигане на ретината, телеангиектатично и аневризмално променени в ретиналните кръвоносни съдове. Ляво око (ЛО) е клинично здраво.

ОСТ – на двете очи (линия през макулите)

C:\Users\XXX\Desktop\0949094363_20200812122456899.jpg

ФА – на ДО зони на изтичане с ранна хиперфлуоресценция от телеангиеkтазиите 

C:\Users\XXX\Desktop\12312313.jpg

Ехография ДО –  стадий 3B при Болестта на Coats

В случаите на прогресиране на заболяването, независимо от проведеното лечение, както и при пациентите, при които първият преглед е по повод наличие на силно болезнено невиждащо око, единственият терапевтичен подход е енуклеацията. Тя се налага в 16 до 25% от пациентите с болестта на Coats. Случаите на фтиза на булба и наличие на неболезнено око налагат единствено редовно проследяване.

Нашият пациент има 3В стадий на заболяването при самото диагностициране. Шансът за подобрение след хирургично лечение бе преценен като минимален, като бяха оценени и възможните следоперативни усложнения. Затова той остана под наблюдение. На контролния преглед след 6 месеца не се наблюдава динамика в функционалния и анатомичния статус на пациента. 

С напредване на болестта на Coats, нашите терапевтични възможности се ограничават. Тъй като проявата е едностранна, диагностицирането е обикновено късно. Считаните за първи симптоми левкокория и страбизъм, са всъщност характерни за напредналите стадии. Ролята на профилактичните прегледи при деца е от особено значение и при болестта на Coats.

Позготвено от д-р Габриел Димитров

УМБАЛ „Александровска”

Други НОВИНИ