Витреалната хирургия във времето “Ковид”

На 30.09. и 1.10.22 г. се проведе Петият конгрес на дружеството на македонските офталмолози с международно участие. 

В сесия “Витрео-ретинална хирургия” беше представен доклад на тема: “Витреалната хирургия във времето “Ковид”

Други НОВИНИ