Водещи специалисти от България и света ще дискутират ретинопатията при недоносените деца

Форумът „Ретинопатия на недоносеността – за бъдещето на нашите недоносени деца“ поставя във фокуса си един от най-наболелите и социално значими въпроси на детската офталмология и неонатология

Водещи лекари от България и изтъкнати международни специалисти ще обменят опит в съвременната диагностика и терапевтични възможности за ретинопатията при недоносените деца в рамките на симпозиума, организиран от Българското дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика – „Ретинопатия на недоносеността – за бъдещето на нашите недоносени деца“.

Събитието ще се проведе на 12 ноември 2022 г. в Гранд Хотел София под патронажа на президента на Република България г-н Румен Радев, в партньорство с Български лекарски съюз и Столична община.

Ретинопатията на недоносеността е водеща причина за тежко зрително увреждане и слепота при децата не само в България, но и по света. Благодарение на съвместните усилия на неонатолозите и офталмолозите у нас днес е „една от водещите“, а не „водещата“ причина за детска зрителна инвалидизция.

Конгресът ще разгледа основните акценти на темата в 360-градусова рамка и е разделен на тематични панели: Ретинопатия на недоносеността през погледа на неонатолога, епидемиология, патогенеза, скрининг и терапевтични възможности.

През последните 10 години познанията и опитът на лекарите се обогатиха значително във всеки един аспект на болестта. Затова и форумът си поставя за цел да събере на едно място всички специалисти, ангажирани с темата, както и да се представят всеобхватно причините за развитието ѝ, ранното ѝ диагностициране и навременното лечение, дългосрочното проследяване и предотвратяването на очните усложнения, които могат да се наблюдават при деца, родени преждевременно. Към момента специалистите успяват да осигурят на най-малките пациенти високо ниво на медицинска помощ с надеждата тази тенденция да се запази, но целта им е вбъдеще все по-малко деца да губят зрението си в резултат на ретинопатията на недоносеността.

Поставяйки темите за предотвратяване на проблема още в неонатологичното отделение, сроковете и препоръките за скрининг и лечение Българското дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика се стреми  статистическите данни за България да съответстват на тези в страните с най-високо ниво на неонатологична и офталмологична грижа.

Българският опит за високоспециализирано проследяване и лечение на ретинопатията на недоносеността и съхраняване на качеството на живот при тези деца ще бъде представен от проф. д-р Александър Оскар, дм, доц. д-р Невяна Велева, дм, доц. д-р Ралица Георгиева, дм, проф. д-р Мая Кръстева, дм, проф. д-р Боряна Слънчева, дм, доц. д-р Галина Димитрова, дм, д-р Огнян Младенов, дм, д-р Лиляна Димитрова, д-р Галатея Цветкова, д-р Светла Николова, д-р Васил Маринов, дм, проф. д-р Ива Петкова, дм. Чуждестранните лектори са представени от проф. д-р Андреас Щаал и д-р Йохана Пфайл.

Българското дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика е учредено на 31.11.2021 г. и е регистрирано на 15.12.2021 г. в обществена полза с председател Проф. д-р Александър Оскар и членове на УС – доц. д-р Галина Димитрова (зам. председател – Детска офталмология), проф. д-р Силвия Чернинкова (зам. председател – Невроофталмология), доц. д-р Невяна Велева-Кръстева (научен секретар), проф. д-р Радка Кънева (зам. председател – Офталмогенетика), д-р Огнян Младенов (касиер) и д-р Николина Андонова (член).

Други НОВИНИ