Икономическо въздействие на географската атрофия и свързаната с възрастта макулна дегенерация в САЩ, Германия и България – изследване на разходите за заболяването

Други НОВИНИ