Конгенитална колобома

Б.П, 59 години

Жена на 59 години с намалено зрение цял живот

Преглед през 2022 г. по повод подновяването на свидетелството от ТЕЛК

Състояние при прегледа през 2022 г.

VOD = 0,02                TOD = 16

VOS = 0,01                 TOS = 17

ПОС в двете очи – б.о. 

От ОСТ – без промяна от 2016 г.

PapuovaB_000019.jpg
PapuovaB_002015.jpg

 Диагноза: Конгенитална колобома:

  • Честота 0.5–0.7/10,000 
  • Спорадично, по-рядко автозомно-доминантно
  • Несрастване на фисурата на диска на зрителния нерв 5-7 седмица от ембрионалното развитие 

Клинична картина:

  • Намалено зрение
  • Нистагъм 

Други НОВИНИ