Отворено писмо до проф. Групчева, УС и членове на БДО

УВАЖАЕМА ПРОФ. ГРУПЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БДО,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БДО,

Разбрахме, че УС на БДО отново е свикал Общо събрание (ОС), този път за 24.06.2024 г. (понеделник) от 08:30 ч. в град Варна. Убедени сме, че сте наясно, че този час, дата и място за провеждане на ОС са изключително неудобни за по-голямата част от членовете на сдружението с оглед организирането на пътуването до град Варна. За да пристигне член на сдружението например от други градове до Варна в този ранен час е необходимо да тръгне през нощта. Това като цяло е изключително затрудняващо възможността за участие в ОС. В този смисъл начинът, по който е свикано събранието е порочен и умишлено затрудняващ участието на членовете на БДО в него.  

По-важното обаче е, че  процедурата по свикването на ОС отново не е проведена съобразно изискванията на закона и Устава на сдружението, които Вие сами предложихте.

Според чл. 30 от Устава ОС се свиква с покана, която се поставя на място за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението най–малко един месец преди насрочения ден за провеждане на заседанието на ОС и се предоставя по електронен път.

Седалището и адресът на управление на БДО е град Варна, ул. „Марин Дринов“ № 55. Припомняме, че този адрес бе определен от настоящия председател на сдружението. Това е адресът на ректората и факултета по медицина на МУ-Варна „Проф. д-р. П. Стоянов“.

След сигнали от членове на БДО, че не са намерили информация за събранието на мястото за обявления на адреса на БДО, отправихме официално запитване до ръководството на МУ-Варна по въпроса. От отговора на МУ-Варна се установи, че обявление за свикване на общо събрание на БДО не е било поставяно и не е налично.

Освен че липсва покана, липсват и материалите за събранието. Материалите не са достъпни и на сайта на сдружението. Съгласно чл. 31 от Устава писмените материали, свързани с дневния ред, трябва да са на разположение на членовете чрез уебстраницата или други средства за електронна комуникация или на адреса на управление на сдружението най-късно един месец преди ОС. Още повече, че на обявеното ОС ще се разглеждат отчети за дейността на сдружението и ще се гласува освобождаване от отговорност на членовете на УС.

УВАЖАЕМА ПРОФ. ГРУПЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БДО,

С оглед на горното се установява, че за пореден път ОС на БДО е свикано незаконосъобразно, в противоречие с изискванията на закона и Устава на организацията, като опорочената процедура по неговото свикване е основание за атакуване на неговите решения по съдебен ред. Обръщаме внимание, че върховенството на закона и Устава са основополагащи за функционирането на организацията и всяко действие на неговото ръководство следва да е съобразено със закона.

Включително ще бъдат налице и основания за атакуване на евентуално взето решение по т. 6 от поканата за провеждането на годишната среща през м. октомври 2024 г., която неясно защо е включена в дневния ред при положение, че подготовката за нея тече от месеци. Също така е неясно какво би се случило при решение на ОС, с което предложението за провеждането й бъде отхвърлено.

ДАТА: 29.05.2024 г.                                   

Проф. д-р Ива Петкова,

Проф. д-р Александър Оскар,

Проф. д-р Лъчезар Войнов, 

Проф. д-р Христина Видинова, 

Проф. д-р Цветомир Димитров, 

Проф. д-р Силвия Чернинкова, 

Доц. д-р Тошо Митов, 

Доц. д-р Даниела Митова, 

Доц. д-р Атанас Калайджиев, 

Доц. д-р. Яни Тодоров Здравков, 

Доц. д-р Галина Димитрова, 

Доц. д-р Станислава Костова, 

Доц. д-р Невяна Велева, 

Д-р Ирина Кунева, 

Д-р Павлин Кемилев

Други НОВИНИ