Очното здраве за първи път е приоритет на страната ни благодарение на усилията на БДДОНО и БДР

Уважаеми колеги, 

Щастливи сме да Ви споделим, че в резултат на огромните ни усилия на всички наши колеги от Българското дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмология и Българското дружество по ретинология, очното здраве на деца и възрастни вече е част от националната здравна стратегия и за първи път стана част от приоритетите на българското здравеопазване.

Ето и самите промени, които касаят очното здраве: 

ПРИОРИТЕТ 3: Прилагане на целенасочени стратегии за въздействие върху специфични проблеми на общественото здраве

Политика 3.1. Подобряване на майчиното и детско здраве и на педиатричната грижа

НОВО: Едно от съвременните предизвикателства е състоянието на детското очно здраве с отбелязан значителен ръст на очните заболявания, водещи до нарушено зрение. Навременното диагностициране и лечение на тези състояния е основа за предотвратяването на неблагоприятните усложнения от зрителните нарушения.

Конкретните мерки за реализация на политиката и индикатори за нейното изпълнение са предвидени в Плана за действие за изпълнение на Националната здравна стратегия 2030 и Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа в Република България 2030 г.

Политика 3.7. Остаряване в добро здраве и гериатрична грижа

НОВО: Като най-доминиращо от човешките сетива, загубата на зрение може да има огромно влияние върху живота на човека, включително върху когнитивното му развитие, двигателните умения, физическите дейности, социализацията, психичното здраве, икономическото участие и цялостното благосъстояние.

Конкретните мерки за реализация на политиката и индикаторите за нейното изпълнение са предвидени в Плана за действие за изпълнение на Националната здравна стратегия 2030 и Националната стратегия за гериатрична грижа и остаряване в добро здраве в Република България 2030.

Оставаме насреща с уважение към Вас и благодарност за приноса Ви и подкрепата Ви за това важно за специалността и мисията ни постижение!

Проф. Александър Оскар

Проф. Ива Петкова 

Други НОВИНИ