Резюме на сесия „Ретина“ от Конференцията „ Постижения и новости в офталмологията“

На 28-30 октомври 2022 година в хотел „ Рила „ Боровец се проведе конференцията на БДО „ Постижения и новости в офталмологията“, в която взеха участие над 400 офталмолози. На заболяванията на задния очен сегмент и новостите в тяхната терапия бе отделена специална сесия „Ретина“.

В нейната програма бяха изнесени следните научни доклади:

       Макулна дупка – постоперативни резултати и прогностични критерии – Доц. Десислава Колева-Георгиева, УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив

       Ендофталмит – причини, поведение – Проф. Нели Сивкова , УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив

       Лечение на неоваскуларна форма на макулна дегенерация, свързана с възрастта-ретроспективно проучване или реалният живот – И.Кунева дм, M.Янева, Проф. И.Петкова, Д.Николов СБАЛОБ „ Зора“ София

       Болест на Коатс – алтернативи за лечение и дългосрочна прогноза – Илиян Шандурков дм

       Специален гост на конференцията беше Matteo Forlini от Италия, който изнесе лекция на тема “Management of post-traumatic aniridia and aphakia with Artificial Iris Prosthesis”

      В рамките на сесия „ Ретина“  се проведе и фирмената презентация на „ Рош“, в която от Доц. Десислава Колева беше изнесена прецентацията: „Визията на Рош за развитието на офталмологията”. Част от фирмения симпозиум беше представянето на новата алтернатива в лечението на неоваскуларната форма на макулна дегенерация и диабетен макулен оток Vabysmo- “VABYSMO променя парадигмата в лечението на nAMD и DME с двойния механизъм на действие”, изнесено от д-р Даскалов, СОБАЛ „Пентаграм“.

Други НОВИНИ