SOE грантовете за младите офталмолози са отворени за кандидатстване

Уважаеми млади офталмолози

Грантовете на Европейското дружество по офталмология – SOE – насочени към младите офталмолози са отворени за кандидатстване и подаването на заявленията вече е активно.

Знаете, че възможността включва не само да получите паричен грант, но и да се обучавате в продължение на 1 месец в център по избор в цяла Европа. Необходимата Ви информация е на 

soevision.org/grants/

Желаем Ви успех!

image.png

Други НОВИНИ