ММ, 39 г.
С дългогодишен захарен диабет, недобре контролиран, чести хипогликемии
На лечение с Инсулин
Еднократно лазер на всяко око преди 10 години,
 ВОД=0,7
ВОС=0,2
Започната панретинална лазеркоагулация на Д.О.
Опериран на 21.12.22 г – ППВ, ендолазер О.С.
Насочен за лечение в Клиника по ендокринология