Клиничен случай
ММ, 71 г.

Касае се за мъж на 71 г., който се оплаква от постепенно намаление на зрението предимно вечер. Има усещане за намаляване на зрението повече периферно. Правен е лазер на ретината на лявото око преди години. Късогледство от детска възраст. При предишни прегледи е насочен за консултация с невроофталмолог.

Обективно състояние от последния преглед на 19.01.2023 г.

ВОД с -1,0 д.сф. и -0,5 д/80 гр. = 0,9-1,0

ВОС с -0,75 д.сф. и -1,25 д/100 гр. = 0,9-1,0

ТОД=18

ТОС=20

Начална нуклеокортикална катаракта повече в Л.О.

ОУ: Папила – с ясни граници, Е=0,1. Макула – без фовеоларен рефлекс. Съдове с много тесен лумен. Периферия – следи от пигментирани ЛК в зоната на 7 ч. в периферията на ретината в Л.О. 

Периметри – концентрично стеснение в двете очи

C:\Users\Aspire V\Downloads\PHOTO-2023-01-29-09-45-04.jpg
C:\Users\Aspire V\Downloads\PHOTO-2023-01-29-09-45-13.jpg

Болният беше насочен за ЕРГ в УМБАЛ Александровска.

Резултати от картина на очното дъно, автофлуоресценция и ЕРГ са представени по-долу.

F:\Maksim Maksimov RP FAF\5201146721_20230119131632748.jpg
F:\Maksim Maksimov RP FAF\5201146721_20230119131632639.jpg

Нзависимо от липсата на типична картина в очното дъно и късната клинична проява на болестта, находката от направените изследвания недвусмислено сочи диагнозата Ретинитис пигментоза. 

Болният беше насочен за генетична консултация.

Случаят е подготвен от проф. И.Петкова и д-р Р.Христова / СБАЛОБ „Зора” и УМБАЛ „Александровска”/

Други НОВИНИ