Целите на Българското дружество по ретинология са: 

 1. Да съдейства за развитието и утвърждаването на постиженията на българската медицина в областта на ретиналната патология; 
 2. Да подпомага осъществяването на дейност за превенция, лечение и рехабилитация на болните със заболявания на ретината и превенция на слепотата; 
 3. Да работи за осъществяването на здравна просвета на населението с цел подобряване качеството на живот на всички хора със заболявания на ретината; 
 4. Да работи за развитието на научната дейност в областта на ретинологията; 
 5. Да подпомага дейността на лекарите – специалисти в сферата на ретиналните заболявания; 
 6. Да внедрява в медицинската практика най-новите постижения в областта на превенцията и лечението на заболяванията на ретината; 
 7. Да развива научните интереси, да стимулира теоретическите, практическите и научните разработки на своите членове; 
 8. Да съдейства за подготовката на специалисти в областта на ретиналната патология за повишаване на квалификацията им като организира научни прояви (конгреси, конференции и др.) съвместнос чуждестранни подобни организации; 
 9. Да участва в дейността на международните научни организации по офталмология; 
 10. Да подпомага развитието на младите и талантливи офталмологични кадри използвайки специализации в страната и чужбина; 
 11. Организиране на благотворителни събития за подпомагане на лекари, медицински специалисти при необходимост.