Клиничен случай
Ф.С., 44 г.

От 16 години е забелязала непигментирано образувание на ириса на дясното око, което не се увеличава. Няколко пъти е получавала преходно притъмняване пред същото око. Преди половин година е получила три пъти кръвоизлив в дясното око с намаление на зрението.

Състояние при прегледа: / 24.01.22 г. /

ВОД с -3,0 д.сф. = 0,6-0,7    близо=1,0

ВОС с -2,25 д.сф. -1,0/80 град. = 0,7  близо=0,9

ТОД=15      ТОС=15

Д.О. Добре отграничено, непигментирано, васкуларизирано образувание върху ириса, леко деформиращо зеницата, в контакт с ендотела. Парциално периферно помътняване на лещата. Ф- папила-б.о., макула-без рефлекс, периферия – не се налага профилактична ЛК.

Л.О. ПОС-б.о. О- както в Д.О.

Ултразвукова биомикроскопия

Ту образувание, обхващащо цялата дебелина на ириса, с предна повърхност достигаща до ендотела на роговицата и задна – до лещата. Размери 4,08/2,81 мм.

ЯМР  Данни за добре васкуларизирана ТУ формация в Д.О. Рентген бял дроб и ехография коремни органи – без данни за наличие на туморни формации.

Пациентката беше насочена за лечение в чужбина, където на първи етап беше проведена протон терапия, а на втори – ексцизия на образуванието и факоемулсификация с имплантация на ИОЛ и промивка на предна камера няколко дни след операцията поради наличието на хифема.

C:\Users\Aspire V\Downloads\1 (1).png

При последния преглед на 15.12.22 г. пациентката беше със зрение на д.о. за далеч 0,5 с корекция.

Случаят е подготвен от д-р Л.Шахинян и проф. И.Петкова / СБАЛОБ „Зора” /

Други НОВИНИ