Национален симпозиум с международно участие „Интрабулбарни тумори“

Уважаеми колеги,

Обръщаме се към Вас с покана от името на Българско дружество по ретинология, Българско дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика и Фондация „Академия Офталмология“, които организират първия у нас Национален симпозиум с международно участие „Интрабулбарни тумори“ в партньорство с Български лекарски съюз. Бихме се радвали да приемете поканата ни и да присъствате на симпозиума, който ще се проведе на 25 ноември от 09.00 часа в зала София на Гранд Хотел София.

В рамките на форума водещи специалисти от България и Европа ще представят диагностични и терапевтични подходи при най-тежката патология в офталмологията в детска и зряла възраст, а именно ретинобластом и меланобластом. Специално внимание ще бъде посветено на диференциалната диагноза, продължаващото лечение и дългосрочното проследяване на пациентите със злокачествени очни заболявания.

Събитието е насочено към 150 специалисти и специализанти, с които ще посветим деня на обмена на опит, споделянето и дискутирането на съвременните методи в онкоофталмологията.

Вярваме, че с Вашето участие ще допринесете за реализацията и утвърждаването на този ценен и високоспециализиран форум.

За да участвате в събитието е необходимо предварително да се регистрирате, като попълните регистрационния формуляр за симпозиума, в който ще откриете предварителната програма и регистрационните такси. 

За нас ще бъде чест да обменим опит и да дискутираме по тази толкова важна територия на медицината!

Очакваме Ви,

проф. д-р Ива Петкова, дмн

проф. д-р Александър Оскар, дм

Други НОВИНИ