Доц. Христина Видинова, д.м.

Основни дейности:

Макулна дегенерация свързана с възрастта

Интравитреална терапия при МДСВ и диабетна ретинопатия

Оптична кохерентна томография-ОСТ и ОСТ-А

Флуоресцеинова ангиография, авто-флуоресценция, ехография

Катаракта

Глаукома – диагностика и лечение

Диабетна ретинопатия