XII конференция на Асоциацията по катарактална и рефрактивна хирургия в снимки

Уважаеми колеги,

Всички снимки от 17тата конференция на Асоциацията по катарактална и рефрактивна хирургия са на Ваше разположение. Достъпът до тях е от тук.

Отново Ви благодарим за интереса и приноса към научния форум.

Други НОВИНИ