Българското дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика е учредено на учредително събрание на 31.11.2021 г. и е регистрирано на 15.12.2021 г. в обществена полза, с председател доц. д-р Александър Оскар и членове на УС- доц. д-р Галина Димитрова (зам. председател – Детска офталмология), проф. д-р Силвия Чернинкова (зам. председател -Невроофталмология), доц. д-р Невяна Велева-Кръстева (научен секретар), проф. д-р Радка Кънева (зам. председател – Офталмогенетика), д-р Огнян Младенов (касиер) и д-р Николина Андонова (член).

„Ретина България“ е ръководена от пациенти организация в подкрепа на живеещите с редки и широко разпространени болести на ретината. Съвместно с Дружеството по ретинология работим в посока  превенция, лечение и рехабилитация на засегнатите от пигментен ретинит, макулна дегенерация, синдром на Ушер и целия спектър дегенеративни болести на ретината.